Σεπτέμβριος 2017 archive

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΔΠΜΣ 2017-2018

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΔΠΜΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ – ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 2017-2018

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ του ΔΔΠΜΣ Επαγγελματική Μάθηση 2017-2018

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ του ΔΔΠΜΣ Επαγγελματική Μάθηση 2017-2018

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΣΤΗΝ ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ 2017-2018

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΣΤΗΝ ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ 2017-2018