Επικοινωνία

Γραμματειακή Υποστήριξη:

Παναγιώτα Τερζή
Διοικητικό Προσωπικό Τμήματος Νηπιαγωγών
e-mail: pterzi@uowm.gr
Τηλ: +30 23850 55115

Διεύθυνση:
Γραμματεία Μεταπτυχιακών Σπουδών του ΠΤΝ
του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών
“ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ”
3οχλμ. Εθνικής Οδού Φλώρινας-Νίκης
Τ.Κ. 53100 Φλώρινα